2015-09-03

Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać:

  • listownie na adres:
    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. A. Asnyka 53, 59-730 Nowogrodziec
  • lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
    mgops@nowogrodziec.pl

Załączniki

  Wniosek o udostepni... Nowogrodziec 41,94 KB (pdf) szczegóły pobierz